logo

Cappella Sancti Servatii Blog

Op onze blogpagina vind je een overzicht van onze activiteiten

 

Traditie getrouw geeft de Cappella Sancti Servatii voorafgaand aan Kerstmis haar Kerstconcert.
Dit jaar zal dit concert plaatsvinden op zondag 10 december om 15.00 uur in de Sint Servaasbasiliek te Maastricht. Naast de Christmas Cantate van de Amerikaanse componist Daniel Pinkham zal er een keur aan internationle bekende- en onbekende advent- en kerstliederen uitgevoerd worden, zie ook agenda kerstconcert. Het orgel wordt bespeeld door Marcel Verheggen terwijl een koperkwartet zal zorgen voor een sfeervolle aanvulling. Het geheel staat onder leiding van de vaste dirigent Hans Heykers.

Beleef Magisch Maastricht eens op een andere manier en laat u in een sacrale kerstsfeer brengen.

De Vriendenkring van de Cappella maakt dit concert mede mogelijk, maar toch ontkomt de Cappella er door de gestegen kosten niet aan om voor het eerst een toegangsprijs te hanteren. Kaarten à € 10,00 zijn te koop aan de kassa van de schatkamer of te bestellen via Jef.jacobs@home.nl of www.cappellasintservaas.nl. Wanneer er nog kaarten beschikbaar zijn, kunnen deze op de dag van het concert vanaf 14.30 uur aan de ingang van de basiliek gekocht worden.

Wij hopen u van harte welkom te mogen heten.

 

 

Na coronatijd konden we weer eens gezellig bbq-en en de jubilarissen van de afgelopen twee jaar huldigen.
Het waren op de foto vlnr; Frank van Attekum, Peter Hofland, Corine Willems, Yvonne Hendriks, Miriam van der Put en Jeffrey Hendriks.
Onze voorzitter Caspar van Hilten dankte de jubilarissen voor hun inzet gedurende hun lidmaatschap. Met bloemen, bijbehorende medailles en getuigschritenen, konden ze de felicitaties van de leden in ontvangst nemen. Daarna kwam het startschot voor de bbq.
Al met al een gezellige afsluiting van het afgelopen jaar en voor allen een prettige vakantie gewenst.

Door de gevolgen van het coronavirus was de ALV uitgesteld naar deze datum en het St. Ceciliafeest, waar  normaal gesproken de jubilarissen worden gehuldigd, is afgelast.
Tijdens de ALV vond een bestuurswisseling plaats, Marjo Thijssen-Speckens nam na 8 jaar afscheid en werd door de voorzitter bedankt voor de grote inzet gedurende haar zitting in het bestuur. Sophie Gommers-Kok neemt met overgrote meerderheid van stemmen de vacante plaats in. Wij wensen haar veel succes met het mede besturen.
De huldiging van de jubilarissen vond ook tijdens deze ALV plaats.
   Marjo Thijssen-Speckens      40 jr jubileum CSS (goud) en 40 jr Gregorius vereniging (goud)
   Desirée Custers-Speckens    40 jr jubileum CSS (goud) en 40 jr Gregorius vereniging (goud)
   Margot van Dooren-Sins        25 jr jubileum CSS (zilver)
Gefeliciteerd Jubilarissen!

Karnavalsavond

07 februari 2020

"En noe, noe geit ut gebeure" traditioneel is er deze avond een gezellig karnavalsfeest waarbij ook dit jaar weer onze prins(es) wordt uitgeroepen. De grote eer viel dit jaar te beurt aan Prinses Marijke 1e, die de Cappella zal voor gaan in de drie bonte dagen van de "Vastelaovend"

St. Ceciliafeest, 2019

16 november 2019

Het was een drukke dag. 's Middags een dienst opgeluisterd in de kerk van Houthem-St. Gerlach waarna 's avonds het St. Cecilia werd gevierd.
Zoals gebruikelijk werd ook deze keer genoten van een voorteffelijk warm en koud buffet.
Het feest had als thema de 75-jarige bevrijding, waarbij we werden verrast door een optreden van "The Andrew Sisters" en ze waren voor deze unieke uitvoering deze keer met z'n vieren. Een kostelijke muzikale happening. Een niet te vergeten moment was de huldiging, zie foto, van Miriam van de Put. Zij kreeg de medaille en oorkonde van 50 jaar lid van de St. Gregorius vereniging. 
Met een drankje en wat gekeuvel kwam de gezellige avond tot een einde.
Ook ditmaal weer een hartelijk dank aan de organisatie.

15.00 uur Concert

10 november 2019

10 November a.s. om 15.00 uur zal de Cappella Sancti Servatii een speciaal concert wijden als eerbetoon aan Peter Serpenti, die dit jaar 80 jaar zou zijn geworden, en tevens een hommage aan de musici die de laatste 100 jaar als dirigent of organist verbonden zijn geweest aan de Sint Servaas.
Het concert wordt uitgevoerd door de Cappella Santi Servatii met ondersteuning van enkele gastzangers en met medewerking van een aantal koperblazers en onze organist Marcel Verheggen. De muzikale leiding is in handen van dirigent Hans Heykers.
De kaarten voor dit exclusieve concert kosten € 12,50 p.p., voor Vrienden van de Cappella € 10,00 en kunnen besteld worden per email: vrienden.cappella.sancti.servatii@gmail.com
via de Stichting Vriendenkring Cappella Sancti Servatii tel. nr. 06 - 53 446 161 of aan de ingang van de kerk.

Het concert zal ongeveer een uur duren.

Het programma van het concert "Musica Servatii" van de Cappella Sancti Servatiii

Benoit Franssen, dirigent van de Cappella van 1914 t/m 1964

uitgevoerd worden:     In manus tuas  (motet)
                                    Inclyte Servatii  (motet)
                                    (op de tekst van de magnificat-antifoon van de 2e verpers van het feest van Sint Servaas)
                                    O esca viatorum  (motet)

Jean Franssen, zoon van Benoit Franssen, organist van de Sint Servaas van 1944 t/m 1954

uitgevoerd worden:     Te Deum (1962) voor gemengd koor en 8 blazers
                                    Toccata voor orgel (1953)

Peter Serpenti, dirigent van de Cappella van 1964 t/m 2012

uitgevoerd worden:     Missa Gerlachus (2006)
                                    O Sacrum convivium  (Sacramentsdag)
                                    Gaudete  (motet)

Jean Lambrechts, componist, zeer betrokken bij de Cappella (kent dirigent en organist goed)

uitgevoerd wordt:        Carmen Laudationum, koorcantate

 

Orgel:          Marcel Verheggen

Dirigent:      Hans Heykers