logo

Vriendenkring

Vriend worden van de Cappella Sancti servatii

De Sint Servaasbasiliek behoort tot een van de vele monumenten van de stad Maastricht met niet alleen een rijke historie maar ook met een zeer levendig huidig bestaan. Een van de groeperingen die de basiliek in haar volle glorie laat voortbestaan is de Cappella Sancti Servatii

Dit koor met een eveneens rijke historie levert volop haar bijdrage aan het kerkelijk leven. De combinatie van iedere zondag opluisteren van de hoogmis en het op gezette tijden uitvoeren van muzikale "uitdagingen" (zoals bijvoorbeeld de deelname aan het jaarlijks terugkerende festival Musica Sacra) blijkt de formule te zijn voor de wijze waarop het koor kwalitatief op hoog niveau musiceert. Dit alles onder de bezielende leiding van de dirigent Hans Heykers die met veel muzikaal enthousiasme het repertoire origineel houdt. 

Het zal U niet verbazen dat het functioneren op dit niveau naast de enorme inzet van koorleden, organist en dirigent en bestuur, ook financiële consequenties met zich meebrengt. Composities die moeten worden uitgevoerd met orkest en solisten, zijn voor een niet gesubsidieerde vereniging als de onze een dure aangelegenheid. Bovendien: de kerk is onze "concertzaal" waar een ieder van harte welkom is en dus ook geen entreegeld wordt gevraagd.

De Vriendenkring 

Om aan de jaarlijks terugkerende onkosten het hoofd te bieden heeft de Cappella Sancti Servatii in 1992 een Kring van Vrienden opgericht met als doel, naast de zeer incidentele subsidies, schenkingen, donaties e.d. de Cappella te voorzien van een jaarlijks basisinkomen.
De Cappella biedt u, als zeer gewaardeerd lid van de vriendenkring, ook enkele mooie tegenprestaties. Zo kennen we twee vormen van lidmaatschap. U kunt zelfbepalen welke vorm het best bij u past

 Lees verder