logo

“ Basilica Sancti Servatii Trajecti Ad Mosam ”

Basiliek van Sint Servaas  -  Cappella Sancti Servatii

Welkom bij Cappella Sancti Servatii

Cappella Sancti Servatii

De Cappella Sancti Servatii is het gemengd koor van de Basiliek van Sint Servaas. Het koor heeft een lange traditie; de oudste gegevens over het koor dateren van 1808.

De Cappella zingt iedere zondag tijdens de hoogmis en daarnaast tijdens plechtige vieringen en op kerkelijke hoogtijdagen. Tevens treedt de Cappella regelmatig op met instrumentale begeleiding in zowel binnen- als buitenland.

Het repertoire van de Cappella is omvangrijk; het bestrijkt een periode van vijf eeuwen en omvat ook de grotere werken van bekende componisten. Behalve aan de kwaliteit van de muziek hecht de Cappella ook grote waarde aan een goede sfeer en aan gezelligheid.

Doelstelling

Het opluisteren van alle kerkelijke en profane ceremonies al dan niet met begeleiding van orkesten en medewerking van zowel instrumentale als vocale solisten.

Hans Heykers

studeerde aan het conservatorium te Maastricht de hoofdvakken orgel en theorie der muziek. Aan hetzelfde instituut studeerde hij ook kerkmuziek en gregoriaans. Na zijn conservatoriumopleiding volgde hij nog enkele masterclasses interpretatie en improvisatie. Als zanger en organist verleende hij medewerking aan diverse radio- en CD-opnames. Van 1994 tot 2004 was hij zanger bij kamerkoor ‘Studium Chorale’ .
Hij is tussen 1998 en 2012 als organist verbonden geweest aan de OLV-Basiliek in Maastricht.
Per 1 januari 2013 is hij benoemd tot dirigent van de Cappella Sancti Servatii van de Servaasbasiliek in Maastricht. Verder is hij dirigent van Vocaal Ensemble Silhouet uit Roermond en van de Schola Maastricht .

Marcel Verheggen

Marcel Verheggen (*1961 te Maastricht) studeerde orgel en muziektheorie aan het conservatorium van Maastricht. Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding volgde hij cursussen in binnen- en buitenland bij o.a. Luigi-Ferdinando Tagliavini, Daniel Roth en Montserrat Torrent. Tevens zette hij zijn orgelstudie voort bij Guy Bovet in Zwitserland.
Marcel Verheggen is thans als organist verbonden aan de St. Servaasbasiliek in Maastricht. Naast zijn werkzaamheden als kerkmusicus geeft hij vele concerten in binnen- en buitenland en maakt hij geregeld radio- en CD-opnames. Hij beheerst een groot aantal werken uit het hele repertoire, variërend van vroeg-renaissancemuziek tot en met hedendaagse werken. Op internationale orgelconcoursen behaalde hij diverse prijzen voor zowel interpretatie als improvisatie. Verder is hij orgeldocent aan het Conservatorium te Maastricht, en geeft hij meestercursussen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij adviseur van de Klokken- en Orgelraad waar hij betrokken is bij nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hij is lid van het CvON, het College van Orgeladviseurs Nederland, en als examinator betrokken bij de landelijke opleiding tot orgeladviseur. Tevens is hij redacteur van de 12-delige encyclopedie “Het historische orgel in Nederland”. Hij is artistiek leider van de Maastrichtse orgelserie “Pro Organo”.

 

Laatste blogs

Algeme Ledenvergadering en huldiging jubilarissen

12 oktober 2020

Door de gevolgen van het coronavirus was de ALV uitgesteld naar deze datum en het St. Ceciliafeest, waar  normaal gesproken de jubilarissen worden gehuldigd, is afgelast.
Tijdens de ALV vond een bestuurswisseling plaats, Marjo Thijssen-Speckens nam na 8 jaar afscheid en werd door de voorzitter bedankt voor de grote inzet gedurende haar zitting in het bestuur. Sophie Gommers-Kok neemt met overgrote meerderheid van stemmen de vacante plaats in. Wij wensen haar veel succes met het mede besturen.
De huldiging van de jubilarissen vond ook tijdens deze ALV plaats.
   Marjo Thijssen-Speckens      40 jr jubileum CSS (goud) en 40 jr Gregorius vereniging (goud)
   Desirée Custers-Speckens    40 jr jubileum CSS (goud) en 40 jr Gregorius vereniging (goud)
   Margot van Dooren-Sins        25 jr jubileum CSS (zilver)
Gefeliciteerd Jubilarissen!

Karnavalsavond

07 februari 2020

"En noe, noe geit ut gebeure" traditioneel is er deze avond een gezellig karnavalsfeest waarbij ook dit jaar weer onze prins(es) wordt uitgeroepen. De grote eer viel dit jaar te beurt aan Prinses Marijke 1e, die de Cappella zal voor gaan in de drie bonte dagen van de "Vastelaovend"

St. Ceciliafeest, 2019

16 november 2019

Het was een drukke dag. 's Middags een dienst opgeluisterd in de kerk van Houthem-St. Gerlach waarna 's avonds het St. Cecilia werd gevierd.
Zoals gebruikelijk werd ook deze keer genoten van een voorteffelijk warm en koud buffet.
Het feest had als thema de 75-jarige bevrijding, waarbij we werden verrast door een optreden van "The Andrew Sisters" en ze waren voor deze unieke uitvoering deze keer met z'n vieren. Een kostelijke muzikale happening. Een niet te vergeten moment was de huldiging, zie foto, van Miriam van de Put. Zij kreeg de medaille en oorkonde van 50 jaar lid van de St. Gregorius vereniging. 
Met een drankje en wat gekeuvel kwam de gezellige avond tot een einde.
Ook ditmaal weer een hartelijk dank aan de organisatie.

15.00 uur Concert

10 november 2019

10 November a.s. om 15.00 uur zal de Cappella Sancti Servatii een speciaal concert wijden als eerbetoon aan Peter Serpenti, die dit jaar 80 jaar zou zijn geworden, en tevens een hommage aan de musici die de laatste 100 jaar als dirigent of organist verbonden zijn geweest aan de Sint Servaas.
Het concert wordt uitgevoerd door de Cappella Santi Servatii met ondersteuning van enkele gastzangers en met medewerking van een aantal koperblazers en onze organist Marcel Verheggen. De muzikale leiding is in handen van dirigent Hans Heykers.
De kaarten voor dit exclusieve concert kosten € 12,50 p.p., voor Vrienden van de Cappella € 10,00 en kunnen besteld worden per email: vrienden.cappella.sancti.servatii@gmail.com
via de Stichting Vriendenkring Cappella Sancti Servatii tel. nr. 06 - 53 446 161 of aan de ingang van de kerk.

Het concert zal ongeveer een uur duren.

Het programma van het concert "Musica Servatii" van de Cappella Sancti Servatiii

Benoit Franssen, dirigent van de Cappella van 1914 t/m 1964

uitgevoerd worden:     In manus tuas  (motet)
                                    Inclyte Servatii  (motet)
                                    (op de tekst van de magnificat-antifoon van de 2e verpers van het feest van Sint Servaas)
                                    O esca viatorum  (motet)

Jean Franssen, zoon van Benoit Franssen, organist van de Sint Servaas van 1944 t/m 1954

uitgevoerd worden:     Te Deum (1962) voor gemengd koor en 8 blazers
                                    Toccata voor orgel (1953)

Peter Serpenti, dirigent van de Cappella van 1964 t/m 2012

uitgevoerd worden:     Missa Gerlachus (2006)
                                    O Sacrum convivium  (Sacramentsdag)
                                    Gaudete  (motet)

Jean Lambrechts, componist, zeer betrokken bij de Cappella (kent dirigent en organist goed)

uitgevoerd wordt:        Carmen Laudationum, koorcantate

 

Orgel:          Marcel Verheggen

Dirigent:      Hans Heykers